Werken aan de Weconomy – Duurzaamheid coöperatief organiseren

De actuele boeken tip van dit moment is het boek:
“Werken aan de Weconomy – Duurzaamheid coöperatief organiseren”
van Jan Jonker [redactie].

We laten u graag meelezen met enkele citaten uit het boek die wat ons betreft volledig aansluit op de visie van Bureau Nieuw Organiseren. Citaten die ten grondslag liggen aan onze visie en missie en het werk dat we doen.

(…)
We hebben allemaal last van dergelijke paradigma blindheid. We kijken naar een filter naar de realiteit en zien meestal alleen de dingen die we verwachten te zien. Gegevens die niet passen, schuiven we als irrelevant opzij. Of we kijken er simpelweg overheen. We vertrouwen vaak blind op manieren van kijken die sinds de industriële revolutie diep zijn ingesleten en hebben niet in de gaten hoezeer we gegijzeld zijn door hardnekkige gewoonten, vastgeroeste patronen en mentale modellen. Ze zijn als het onderwatergedeelte van de ijsberg: je ziet het niet, maar hebt er wel last van“.
(…)
Als mensen en organisaties hun manier van kijken veranderen, kunnen ze in feite de hele wereld veranderen. In die zin is duurzame ontwikkeling vooral een ‘mentale bevrijdingsbeweging’. Het is met nieuwe ogen kijken en dingen die we in het verleden normaal vonden en voor lief namen, afleren en abnormaal gaan vinden
(…)
Zo werden vraagstukken weggestopt in hokjes en vakjes. Door slechts losse onderdelen te adresseren en te repareren, hoopten zich onder de oppervlakte echter steeds meer spanningen op. Problemen die aanvankelijk opgelost leken, bleken na verloop van tijd uit te waaieren en door te schieten naar andere vraagstukken, waardoor elders een nieuwe breuk ontstond. Om deze ook weer te repareren, begon het praten, wikken en wegen opnieuw
(…)
Dit patroon is alleen te doorbreken door een sprong te maken van symptoombestrijding binnen het bestaande systeem, naar systeemverandering. Dat lukt alleen als we niet langer experts door een microscoop aar details laten turen, maar een telescoop pakken om het geheel te zien. Centraal moet staan: het zoeken naar samenhang, het leggen van verbanden, streven naar integrale benadering en bundelen van collectieve wijsheid door samenwerking. Als mensen en organisaties hun perspectieven verenigen rond een collectief doel – wat niet hetzelfde is als alle standpunten op één hoop gooien – gaan ze vanzelf breder kijken“.

Mooier dan dit hadden we het zelf niet kunnen zeggen! Deze citaten geeft kort weer waar wij als Bureau Nieuw Organiseren in geloven en waar we met ons werk aan bijdragen. Dat is waarom we dit boek van Jan Jonker, met een rijkdom aan inzichten en praktijkverhalen, van harte aanbevelen!