Website Stichting Beroepseer

De Stichting Beroepseer is opgericht tijdens de conferentie “Van BeroepsZeer naar BeroepsEer” in 2006 naar aanleiding van het succes van het boek ““Beroepszeer, waarom Nederland niet goed werkt””.

Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Professionals vinden dat zij te weinig waardering krijgen en lopen vast in logge regels en structuren. Wie stelt nog eer in zijn of haar vakmanschap? Waarom slagen bestuurders en managers er zo moeizaam in om de mensen van hun werkvloer te motiveren voor vernieuwing?

Verkramping wordt gevoeld in alle geledingen van de maatschappij, in alle beroepen. Het niet naar behoren je vak kunnen uitoefenen, is een van de ergste frustraties die er bestaan. Willen we al die onnodige belemmeringen wegwerken, dan zullen we dat zelf moeten doen. De eerste stap is je mond opendoen en de kwestie in je eigen omgeving in de openbaarheid brengen. Spreek hardop wat er niet klopt en ga een gesprek aan. Zeg wat noodzakelijk is om je werk naar eer en geweten te kunnen doen.

In juni 2009 verscheen het boek Beroepstrots, een ongekende kracht. Het boek biedt handvaten voor de toekomst: over hoe professionals en andere partijen moeten handelen en organiseren om de kwaliteit van publieke dienstverlening te optimaliseren, en over hoe de ‘ongekende kracht’ van beroepstrots in goede banen wordt geleid zodat het vakmanschap van professionals in ere wordt hersteld en de publieke zaak het beste wordt gediend.

Wanneer professionals de kans krijgen hun persoon te verbinden met hun vak, kunnen ze ‘‘naar eer en geweten’’ werken. Wanneer zij zelf de moed hebben die kans te grijpen, zelfs op te eisen, én daarvoor ruimte en erkenning krijgen, dan wordt een organisatie in alle opzichten succesvoller. Daar vaart Nederland wel bij.

De Stichting Beroepseer draagt hier concreet aan bij door zich te profileren als  een onafhankelijke, ongebonden netwerkbeweging, die bestaat uit denkers, bedenkers en bemiddelaars. De stichting organiseert conferenties, symposia, debatten en bijeenkomsten over het thema beroepseer. Ga hier naar de website van Stichting Beroepseer.