Tijd voor nieuw organiseren; tijd voor sociale innovatie

Sociale innovatie gaat over nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die een oplossing bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen; van werkgelegenheid en educatie

tot zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen. Nieuw organiseren gaat uit van een fundamenteel ander waardenstelsel.

Sociale innovatie wordt gevoed door het verlangen naar vernieuwing en creativiteit, gesteund door de innovatiekracht van alle mensen in de samenleving in welke maatschappelijke rol of functie dan ook. Het gaat erom deze mensen, die deel uitmaken van het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid én sociale netwerken, met elkaar te verbinden. Om samen te streven naar een samenleving die in al haar facetten duurzaam en sociaal is. Dit filmpje geeft een goed beeld van wat nieuw organiseren door middel van sociale innovatie inhoudt.