Schapen en leiderschap: Over wat leiders van schapen kunnen leren

Leiderschap is een belangrijk en actueel thema. Een kudde laat zich niet zomaar leiden. Als we wat willen van de kudde, moeten we ons eerst afvragen wat de kudde van ons wil. Veel leidinggevenden zijn bezig met het realiseren van hun eigen agenda, zonder respect voor de agenda van de mensen waaraan zij leiding geven.

Gaat leiderschap alleen om het realiseren van het resultaat, ongeacht hoe dit wordt bereikt? Of gaat leiderschap om dienstbaar te zijn aan de mensen op de werkvloer, door hen in staat te stellen hun werk te goed te doen. Paul Bos is boer en schaapsherder. Hij vertelt ons in dit filmpje over kuddegedrag en leiderschap.