• zelfsturende-teams
    Zelfsturende teams
  • zelfsturende-teams
    Stop met scheiden van denken en doen. Start met verbinden.

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams: werken vanuit het hart

Wat levert wát u doet op voor wíe u dat doet? U werkt toch voor tevreden burgers en klanten? Of denkt u alleen nog aan regels, beleid, strategie en rapporten? Wellicht vertroebelen ook oude fusies, schaalvergroting en borging uw blik. Stop dan nu met denken in regels, jargon en documenten. Start met veranderen van binnenuit. Met zelfsturende teams. Bureau Nieuw Organiseren helpt. Resultaat? Een organisatie in harmonie, van binnen en buiten.

Wat hebt u zelf te winnen met zelfsturende teams?

  • minder problemen oplossen
  • meer tijd voor de kern: de klant/burger
  • meer plezier in uw eigen werk
  • prettig werken met collega’s

Lees meer over uw te bereiken waarden en winsten >>

Zelfsturende teams in plaats van ‘stip aan de horizon’

Kent u de zelfsturende teams van Buurzorg? Een groot succes. In medewerker- en klanttevredenheid. En in omzet. Maar… daar begon men bij nul, terwijl u met ‘menselijke eilandjes’ en bestaande systemen zit. Toch ligt dit succes ook binnen úw bereik. Niet dankzij een nieuw plan, rapport of strategie. Maar door gewoon met mensen te beginnen aan die zelfsturende teams. En onderweg het pad verder uit te stippelen, zie 7 waarden en stappen >>

In stappen veranderen met zelfsturende teams

Veranderen begint klein. Met doen. En al doende leert men. Grootste voordeel? Uw mensen passen verandering makkelijker in hun werk in. Dat maakt draaiboeken, trainingen en herstructureringen hiervoor overbodig. We helpen graag uw mensen zo zelflerend te maken (action learning). En zelfsturende teams op te zetten volgens het principe van nieuw organiseren en Rijnlands organiseren >>

Geef via zelfsturende teams ruimte aan hart en natuur

Geeft u ruimte aan het hart van uw organisatie: uw mensen? Dan ontdekt u wat er in hun harten leeft. En hoe zij al de kennis hebben om als zelfsturende teams te werken. Volgens een zoöloog is dat gewoon de natuur; we doen dingen die eigenlijk heel logisch zijn. Daardoor ontwikkelen we ons ook vanzelf. Wat hiervoor nodig is? Dat u de ruimte geeft en wij ‘n handje helpen. Twijfelt u of dit bij u past? Lees meer over organisatieverandering, voor wie >>

Meer weten over zelfsturende teams?

Ontdek uw mogelijkheden met zelfsturende teams. Maak vrijblijvend kennis met Bureau Nieuw Organiseren.

Succes met zelfsturende teams ligt ook binnen úw bereik. Wij wijzen u de weg.

Stop met scheiden van denken en doen. Start met verbinden.