• werkwijze-nieuw-organiseren
  Werkwijze Nieuw Organiseren
 • werkwijze-nieuw-organiseren
  U gaat het pas zien als u het door heeft

Werkwijze

Werkwijze nieuw organiseren: veranderen in stapjes

Zware onderzoeken, dure rapporten in de la? Vindt u écht veranderen moeilijk in uw organisatie? Ga dan nieuw organiseren. Met hulp van Bureau Nieuw Organiseren als begeleider. Samen starten we uw verandering met zoeken naar antwoorden. Of nee, met vragen stellen. Want als u de vragen niet helder hebt, lijkt elk antwoord goed. De beste antwoorden ontdekken uw mensen zelf, als wij de juiste vragen helpen stellen. Op expeditie…

De zeven waarden/stappen van nieuw organiseren

 • Stel de waardeketen centraal
 • Focus ook op de lange termijn
 • Kijk verder dan alleen economische waarden
 • Neem het initiatief en daarmee de regie
 • Maak het primaire proces duurzaam
 • Wees verbonden
 • Hanteer de menselijke maat

Veranderen vanaf de kennismaking

Bij het kennismakingsgesprek vragen we meteen dwarsdenkers uit uw organisatie erbij. Waarom? Omdat zij anders kijken. Zo zien zij onder meer de spreekwoordelijke ijsberg in uw organisatie. Ook dat deel wat u onder water wellicht niet ziet, maar wat wel remt. Zoals gewoonten en bestuurslijnen. Dit geeft zicht op de echte problemen. En op de noodzaak tot nieuw organiseren. Want problemen lost u niet op in hetzelfde systeem waarin ze ontstonden.

Aanpak: op weg met organisatieverandering

Vakmanschap bevorderen via expedities

Medewerkers weten vaak heel goed wat uw organisatie nodig heeft. Bovendien verstaan ze hun vak. Daarom brengen we die kennis en dit vakmanschap (weer) boven. Via expedities. Mensen kiezen vrijwillig of ze hieraan meedoen. Samen gaan we vervolgens veranderen van onderen af. Elke expeditie werkt hiervoor aan één actueel organisatieonderwerp. Hier leren uw mensen (weer) ongeremd hun kennis en ideeën te delen én te gebruiken.

Vertrouwen geven via expedities

Als leidinggevenden volgt u soms een eigen expeditie. Om te leren loslaten en te vertrouwen op medewerkers en hun vakmanschap. Dit werkt sneller en concreter dan investeren in trainingen of dure bureaus die onderzoeken wat er anders moet.

Veranderen in stapjes

Vanaf de start van de expedities passen medewerkers dingen in hun dagelijks werk aan en in. Uit zichzelf, in plaats van opgelegd van boven. Dat gaat van A (oud) naar B (nieuw): werkend vanuit het nieuwe, in plaats van wachtend op het ‘ideale’. Al werkend krijgt u dan een zelflerende organisatie, dankzij action learning. Waarom geen implementatiedatum en scheiden van denken en doen? Omdat onze aanpak u veel sneller en gerichter helpt.

Verbindingen leggen: tussen expedities, medewerkers en externe partijen

Medewerkers in uw expedities veranderen al in stapjes. Hoe moet dat met de andere medewerkers? Die betrekken we erbij dankzij bijvoorbeeld sociale media. Door steeds te vertellen wat er gebeurt. En door vanuit de expeditie vragen aan hen te stellen. Op grotere momenten, zoals conferenties, praten we uitgebreider bij. Waar nodig vragen we hier ook uw klanten, omwonenden of andere partijen die een rol spelen in uw doen en laten.

Hoe ziet zo’n expeditie eruit?

Elke organisatie heeft andere kansen en thema’s. Elke expeditie loopt dus anders. Alleen al, omdat uw mensen de expeditie zélf bepalen. Hierdoor krijgt u dus altijd passend maatwerk.

Wij helpen uw mensen daarbij zelf te denken en te veranderen. Waar nodig met wat van onze suggesties en begeleiding. Kunnen ze het eenmaal zelf? Dan zit ons werk erop. Hoe zo’n proces in de praktijk gaat? Bekijk de praktijkvoorbeelden van expedities >>

werkwijze

Toe aan verandering?

Toe aan de eerste stap? Neem vrijblijvend contact op met Bureau Nieuw Organiseren.

U gaat het pas zien als u het door hebt