• appreciative-inquiry-methode
  Appreciative inquiry methode
 • appreciative-inquiry-methode
  Alles wat je aandacht geeft, groeit

Appreciative inquiry methode

Appreciative inquiry methode: veranderen met plezier en succes

Klagen, traineren, initiatieven afbranden – komt het bij uw organisatie voor? En wilt u juist samen met uw mensen de organisatie veranderen? Met Bureau Nieuw Organiseren en de appreciative inquiry methode krijgt u het voor elkaar.

Dit levert de appreciative inquiry methode u op

Voor uw medewerkers

 • Enthousiasme en werkplezier
 • Betrokkenheid
 • Persoonlijke groei
 • Eenheid, samenwerking

Voor uw organisatie

 • Geslaagde organisatieverandering
 • Gedragen toekomstvisie
 • Open cultuur

Wat is appreciative inquiry?

De appreciative inquiry methode is een positieve verandermethode. Hierbij kijken uw mensen samen wat werkt. Mislukkingen? Afgebroken trajecten? Die laten u en zij helemaal los. Door namelijk naar de goede dingen te kijken ontstaat positieve energie. En die stuwt bij uw medewerkers de motivatie om verder mee te denken en te doen. Met als uiteindelijke resultaat: een gedragen verandering en een organisatie waar mensen bij willen horen.

Waarom werkt de appreciative inquiry methode?

De appreciative inquiry methode boort de kracht en kennis in uw mensen aan. De mensen op uw werkvloer weten namelijk vaak heel goed wat werkt. En wat nodig is om iets te laten werken. Bij veel organisatieculturen zijn initiatief nemen en meedenken echter doodgeslagen. De kunst is daarom die kennis en betrokkenheid (weer) te laten stromen. Hiervoor combineren we deze methode met zelfsturende teams en werkend leren via action learning.

Meer weten over de appreciative inquiry methode?

Ga op weg naar een geslaagde organisatieverandering. Bekijk praktijkvoorbeelden van andere bedrijven. Of vraag tijdens een vrijblijvende afspraak met Bureau Nieuw Organiseren hoe de appreciative inquiry methode ú helpt.

Bureau Nieuw Organiseren vertelt vrijblijvend hoe de appreciative inquiry methode ú helpt.

Alles wat je aandacht geeft, groeit