• action-learning
    Action learning
  • action-learning
    Verander van binnenuit

Action learning

Organisatieverandering dankzij action learning: werkend leren

Zwemmen leer je niet uit een boek, maar door te doen. Dat is de basis van action learning. Bureau Nieuw Organiseren werkt hier al jaren mee en helpt ook uw veranderproces succesvol met deze aanpak. Door het spreekwoord ‘al doende leert men’ toe te passen, ontstaat de juiste energie in uw organisatie.

Wat is action learning precies?

Action learning maakt uw mensen actief van binnenuit. Duurzame verandering en groei afdwingen is namelijk onmogelijk. Ze ontstaan alleen als uw mensen zelf besluiten hieraan te werken. Dan worden ze (meer) bereid en zetten ze zich meer in. Met deze aanpak bekijken uw mensen daarom samen continu de gevolgen van hun eigen handelen en sturen ze eventueel bij. Door zo bezig te zijn veranderen en leren ze elke dag. Wij helpen dit op gang.

Waarom leren door te doen via action learning?

action learningLeren volgens action learning werkt vanuit het 70-20-10-model: 70% leren u en uw mensen via ervaring. 20% via feedback. Hiervoor hebt u uw netwerk en de omgeving (collega’s en eventueel cliënten, leveranciers) hard nodig. Hoe dat werkt? We zetten hiervoor een uitgebreidere vorm van intervisie in, ook wel genoemd appreciative inquiry >>

Zo laat u action learning voor u werken

Het leven als leerschool

Uw mensen leren dankzij echte taken en projecten, in plaats van casestudies. Geef ze daarom vanuit action learning de vrije ruimte om creatief en met bestaande situaties om te gaan. Zo worden ze verantwoordelijk voor oplossingen die wérken.

Leren van én door elkaar

De ene medewerker kan niet bestaan zonder de andere. Daarom werkt action learning met netwerk-leren: in een klein groepje kijken uw mensen steeds terug. Welk doel was er? Is dat bereikt? Moet dit bijgesteld? Daarbij delen ze successen en mislukkingen en stimuleren ze kennis (boeken, ervaring).

Leren om te leren

Dankzij echte taken en verantwoordelijkheid ontwikkelen uw mensen zoekgedrag om oplossingen te vinden. Dat maakt hen onzeker (‘lukt het me?’) en geeft hierdoor weer motivatie om grip te houden. Resultaat? Met action learning verleggen ze grenzen.

Doorpraten over action learning?

Ervaar hoe we met action learning bij uw organisatie de nodige verandering bereiken.

Verander van binnenuit