De rol van geld

Wat moet volgens jou de rol zijn van geld zijn in de hedendaagse samenleving?

Zonder dat we het ons bewust zijn, is het marktdenken ons dagelijks leven binnengeslopen. Het lijkt alsof vrijwel alles te koop is voor geld. Geld domineert veel aspecten van ons leven. Als we maar betalen, kunnen we allerhande voordelen behalen; in de gezondheidszorg (kortere toegangstijden), onderwijs (beter onderwijs), in pretparken (geen wachttijden).

Het fenomeen ‘‘market economy’’ is onze samenleving binnengedrongen. Wat bedoeld was als een instrument om de totstandkoming en verhandeling van producten en diensten vorm te geven, is verworden tot een manier van denken in ons dagelijks leven. Onze samenleving is daardoor veranderd van een ‘‘market economy’’ naar een ‘‘market society’’.

Is er nog iets dat niet met geld te koop is? Deze TED Talk van Micheal Sandel confronteert ons met het doorgeschoten marktdenken in de hedendaagse samenleving.