De rol van geld

Wat moet volgens jou de rol zijn van geld zijn in de hedendaagse samenleving? Zonder dat we het ons bewust zijn, is het marktdenken ons dagelijks leven binnengeslopen. Het lijkt alsof vrijwel alles te koop is voor geld. Geld domineert veel aspecten van ons leven. Als we maar betalen, kunnen we allerhande voordelen behalen; in […]

Tex Gunning over verbindend leiderschap

Als organisaties en instellingen beter kunnen definiëren wat zij doen en welke zinvolle betekenis zij hebben voor de samenleving ontstaan ook betere relaties binnen deze bedrijven en gaan zij beter functioneren. In dit filmpje verteld Tex Gunning, destijds lid van de Raad van Bestuur van AKZO Nobel, over verbindend leiderschap, in de organisatie en in […]

Begin met het waarom (“”Start with Why””)

Inspirerende leiders weten waaróm ze doen wat ze doen. Leiders die het Waarom als uitgangspunt nemen zijn succesvoller, invloedrijker en innovatiever. Ze vormen een bron van inspiratie voor medewerkers en creëren loyale klanten. Simon Sinek laat in deze presentatie op TEDx zien dat organisaties beginnen met ‘Wat?’ en ‘Hoe?’ meestal niet toe komen aan ‘Waarom?’. […]

Klein. Het nieuwe groot

Dit filmpje van de Triodos bank geeft in minder dan twee minuten precies aan welke maatschappelijke ontwikkeling momenteel gaande is. ““We leven in een geweldige tijd. Dat hoor je niet vaak, op het nieuws, of in de krant. Daarom zeg ik het nog maar een keer. We leven in een geweldige tijd. De vrijheid die […]

Schapen en leiderschap: Over wat leiders van schapen kunnen leren

Leiderschap is een belangrijk en actueel thema. Een kudde laat zich niet zomaar leiden. Als we wat willen van de kudde, moeten we ons eerst afvragen wat de kudde van ons wil. Veel leidinggevenden zijn bezig met het realiseren van hun eigen agenda, zonder respect voor de agenda van de mensen waaraan zij leiding geven. […]

Tijd voor nieuw organiseren; tijd voor sociale innovatie

Sociale innovatie gaat over nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisaties die een oplossing bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen; van werkgelegenheid en educatie tot zorg, maatschappelijke betrokkenheid en milieuproblemen. Nieuw organiseren gaat uit van een fundamenteel ander waardenstelsel. Sociale innovatie wordt gevoed door het verlangen naar vernieuwing en creativiteit, gesteund door de innovatiekracht van alle mensen […]

Nieuw organiseren in de stad

Geweldige TEDtalk (14:03 min) over hoe de leefbaarheid in de stad (in dit voorbeeld NewYork) enorm wordt verbeterd door anders te kijken naar de inrichting van de straten. Vanuit welk perspectief kijk jij? Wat krijgt voorrang: auto’’s, voetgangers, fietser of terrasjes? In deze TEDtalk van Janette Sadik-Khan, verkeerskundige van de stad NewYork zie je hoe […]